Cichy

Kościół w Cichym. Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej (obecnie rzymsko-katolicki) w Cichym został pierwotnie wybudowany w 1566 roku. Obecna budowla pochodzi z 1727 roku. Parafię ewangelicką utworzono jednak najprawdopodobniej dopiero w 1579 roku, bo wówczas po raz pierwszy wymieniono w dokumentach nazwisko proboszcza z Cichego. Kościół jest budowlą jednonawową (salową), murowaną z kamienia polnego, z wieżą wciągniętą w obręb nawy. Dużą ozdobą Kościoła był umieszczony w bocznym ołtarzu gotycki tryptyk Św. Agnieszki pochodzący z XVI wieku. Niestety został on zrabowany w 2008 roku. Przed głównym ołtarzem pierwotnie znajdowały się trzy kamienne płyty nagrobne z lat 1677, 1700, 1714 z napisami w języku polskim. Dają one świadectwo zasięgu tego języka w owych czasach na terenie ziemi oleckiej. Obecnie płyty te wmurowane są w ściany prawej nawy kościoła, co chroni napisy przed zatarciem.

Kościół w Cichym