Fotografie lotnicze

Fotografie lotnicze wykonane w lipcu 2015 r.

Autor fotografii: Piotr Kopeć