Gordejki

Gordejbki były kolejną wsią, której przywilej w 1557 roku wystawił starosta von Glaubitz. Lokowano je na północ od Jeziora Dobskiego, naprzeciwko Dobek jako ulicówkę biegnącą wzdłuż jeziornego brzegu. Wówczas to dwóch dotychczasowych mieszkańców wsi Zajdy – Andrzej Gordejko i Maciej Biały (Andres Gordeyke, Maytze Byale von Sayden) zostało zasadźcami nowej wsi czynszowej obejmującej 40 łanów na prawie chełmińskim. Gordejko otrzymał 3 łany sołeckie, a Biały – jeden. Kolonizatorzy otrzymali 10 lat wolnizny. W 1558 roku nazwę wsi zapisano jako Gurdecken, trzy lata później – Gordeyken. Pochodziła ona niewątpliwie od nazwiska bogatszego sołtysa. Wieś weszła w skład parafii Margrabowa.

Gordejki

Fotografia z książki: Treuburg. Ein Grenzkreis in Ostpreussen, red. Klaus Krech. Kommisions-Verlag G. Rautenberg, 1990

Gordejki

..